Language

Call Us Free:

+66(2) 930-6799

Your Cart

กระบอกตวงแบบแก้ว (Graduated Cylinder) 50ml.

กระบอกตวงแบบแก้ว (Graduated Cylinder) 50ml.

In stock
SKU
G000392
Special Price ฿228.00 Regular Price ฿240.00

กระบอกตวงใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับวัดปริมาตรของของเหลวที่มีอุณภูมิไม่สูงกว่าอุณภูมิของห้องปฏิบัติการ กระบอกตวงไม่สามารถใช้วัดของเหลวที่มีอุณภูมิสูงได้เนื่องจากอาจจะทำให้กระบอกตวงแตกได้

Details

กระบอกตวงใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับวัดปริมาตรของของเหลวที่มีอุณภูมิไม่สูงกว่าอุณภูมิของห้องปฏิบัติการ กระบอกตวงไม่สามารถใช้วัดของเหลวที่มีอุณภูมิสูงได้เนื่องจากอาจจะทำให้กระบอกตวงแตกได้ กระบอกตวงจะบอกปริมาตรของของเหลวอย่างคร่าว ๆ ถ้าต้องการวัดปริมาตรที่แน่นอนต้องใช้อุปกรณ์วัดปริมาตรอื่นๆ เช่น ไพเพทหรือบิวเรท โดยปกติความผิดพลาดของกระบอกตวงเมื่อมีปริมาตรสูงสุดจะมีประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ กระบอกตวงขนาดเล็กใช้วัดปริมาตรได้ใกล้เคียงความจริงมากกว่ากระบอกตวงขนาดใหญ่

More Information

More Information
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ N/A
แหล่งกำเนิด N/A
ประเภทใช้งาน สินค้าใช้ภายนอกเท่านั้น
ขนาด 50 ml
น้ำหนักสินค้า (กิโลกรัม) 0.150
ข้อควรระวัง N/A
วิธีการใช้งาน การอ่านปริมาตรของของเหลวในกระบอกตวงนั้นสามารถทำได้โดยการยกกระบอกตวงให้ตั้งตรงและให้ท้องน้ำอยู่ในระดับสายตา และอ่านค่าปริมาตร ณ จุดต่ำสุดของท้องน้ำ
กลิ่นที่เข้ากันได้ดี N/A
ส่วนของพืช N/A

Reviews

Write Your Own Review
You're reviewing:กระบอกตวงแบบแก้ว (Graduated Cylinder) 50ml.
Your Rating