Call US:

+6685 900 3980

Line ID: @tropicalife

email: [email protected]

Your Cart
Loading...

**Shipping and Return   For English, please scroll down**

วิธีการส่งสินค้า

• บริษัทฯ ทำการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ทุกช่วงเช้าของวันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดยจะยืนยันวันที่จัดส่งสินค้ากลับทางระบบคำสั่งซื้อ หรือทางอีเมลให้ท่านทราบก่อนทุกครั้ง หากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งการชำระเงินก่อนเวลา 14.00 น. สินค้าจะถูกส่งในวันนั้นๆ แต่หากเกินจากเวลาที่กำหนด ทางบริษัท ฯ ขออนุญาตจัดส่งสินค้าให้ท่านในวันถัดไปตามลำดับ ทางเราแนะนำให้ท่านแจ้งการชำระเงินที่หน้า "แจ้งการชำระเงิน" เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

**หรือท่านสามารถแจ้งโอนได้ทาง Line@ ID: @tropicalife (มี@ข้างหน้า)**

**ยกเว้น! ลูกค้าที่แจ้งโอนหลัง 14.00 . ของวันศุกร์สินค้าจะถูกจัดส่งในช่วงเช้าวันจันทร์เป็นต้นไป (ส่งสินค้าทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ)

**กรุณากรอก ชื่อ-ที่อยู่ ในการส่งสินค้าให้ถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนหากลูกค้ากรอกชื่อ-ที่อยู่ผิด ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ที่อยู่ในการจัดส่งควรจะมีผู้ที่สามารถรับพัสดุได้หากพัสดุถูกตีกลับมาที่บริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งใหม่ด้วยตนเอง และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์จัดส่งสินค้าให้ใหม่เมื่อได้รับพัสดุเดิมกลับมาแล้วเท่านั้น**

 

• เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อจากท่านและได้รับการยืนยันการชำระค่าสินค้าแล้ว สินค้าของท่านจะถูกจัดส่งตามเงื่อนไขเวลาที่กล่าวไปข้างต้น เมื่อส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วจะแจ้งรหัสตรวจสอบพัสดุกลับอีกครั้ง ท่านสามารถเลือกการบริการจัดส่งได้จากหน้าเวปในหน้า Check Out ทางเราแนะนำให้ท่านเลือก (พัสดุ EMS) ซึ่งจะมีรหัสตรวจสอบพัสดุสินค้าหรือ Tracking Number ให้ไว้ตรวจสอบในระหว่างจัดส่ง เพื่อติดตามสถานะการส่งและเพื่อป้องกันการสูญหายของพัสดุ โดยสามารถตรวจสอบได้ที่หน้า "ติดตามคำสั่งซื้อ

• สินค้าของท่านจะถูกบรรจุในกล่องพัสดุของทางบริษัทฯ และมีการหีบห่ออย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการเสียหายหรือชำรุดของสินค้า แต่อย่างไรก็ตาม บางพัสดุอาจเกิดการชำรุดหรือเสียหายของสินค้าได้ เนื่องจากการขนส่งของไปรษณีย์ กรุณาติดต่อบริษัทเพื่อแจ้งปัญหาทันทีที่ท่านได้รับสินค้าที่ชำรุด ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

 

วิธีการส่งสินค้า / รับสินค้า

ไปรษณีย์ไทย:   พัสดุเร่งด่วน EMS  1-2 วัน

ขนส่ง Kerry:       -

ต่างประเทศ:         FedEx / DHL / TNT หรืออย่างอื่น (ติดต่อกลับเพื่อตรวจสอบราคาค่าขนส่ง)

รับสินค้าเอง:         กรุณามารับที่บริษัท (ดูแผนที่)

ส่งสินค้าฟรี:           เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไป น้ำหนักน้อยกว่า 1 กิโลกรัม (เงื่อนไขอาจเปลี่ยนไปตามโปรโมชั่นของแต่ละเดือน บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 10 กิโลกรัมขึ้นไป  กรุณากรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อเช็คราคาค่าจัดส่งอีกทีค่ะ

**ชุดสินค้าจัดส่งภายนอกประเทศ :   เราจะติดต่อกลับท่านทันทีที่ได้รับการสั่งซื้อสินค้า

 

มีปัญหาเกี่ยวกับสินค้า

• หลังจากลูกค้าแจ้งโอนค่าสินค้าเข้ามาเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆ

• ถ้าทางเราได้จัดส่งสินค้าที่ผิดไปให้ท่านหรือจัดส่งสินค้าไม่ครบ (ดูจากใบกำกับสินค้า) กรุณาแจ้งชื่อและเลขที่สั่งซื้อเพื่อติดต่อเปลี่ยน/คืนสินค้า และส่งสินค้านั้นคืนในสภาพเดิมปิดผนึก ภายใน 7 วันหลังจากได้รับของ ทางเราจะจัดการส่งสินค้าใหม่ให้ท่าน ฟรี !

• ได้รับสินค้าชำรุดหรือเสียหายระหว่างจัดส่ง! หากท่านได้รับพัสดุแต่พบว่าสิ่งของในนั้นเกิดชำรุดหรือเสียหาย กรุณาแจ้งมาทางเราทันทีโดยโทรมาที่เบอร์ (662)930-7699 แฟ็กซ์ (662)939-0620 หรืออีเมลมาที่ [email protected] โปรดถ่ายรูปและเก็บพัสดุที่เสียหายไว้ในสภาพเดิม เพื่อทำการฟ้องร้องค่าเสียหายกับผู้จัดส่งพัสดุต่อไป

 

Delivery Process

• When we get the order and confirmation of your payment, the goods will be sent by post in the morning or the next day. After sending your order, we will e-mail to inform you the tracking number for checking the status of the parcel. You will choose the method of delivery from our website on “Check Out Page.” However, we would recommend you to select (EMS) which has the tracking number to trace while delivering in order to protect lost items. Besides, you can check on "track order page". 

**If you pay before 2 PM, we will deliver the goods for you today, In case you make payment after that we will deliver thr products tomorrow **

• Your items will be packed in the parcel and protected tightly to ensure that the goods will not be damaged. In the case that some parcel may be unexpectly damaged due to the shipping process. Please contact us and explain about the details of damaged items.  Contact: [email protected] for customer service

 

Delivery Process / Delivery Time

Thailand Post :           EMS Parcel 1-2 days

Kerry Express :       -

International :             FedEx / DHL / TNT or etc. Please send us e-mail for checking the best shipping cost.

Pick up at our location:   Please contact us for picking up schedule and location prior to your arrival. (Map is shown on our website)

Free Shipping :           Purchase to 1,000THB up.Gross weight < 1kgs. (Conditions are subject to change depending on the monthly promotions, the company reserves the right to change without prior notice.)

For the items up to 10kgs:  please contact us to check the shipping cost.

** Items shipped internationally :  Please allow us to check the shipping cost and confirm us back. Then, you can proceed the extra shipping charge by credit card.

 

Problem of items

• If you receive any wrong item different from your performa invoice and need to exchange it for the right item, please advise us your name and order number in order to exchange the item. Please return the wrong item to us in the former unopened condition within 7 days after received. The right item will be delivered without any delivery charges.

• Receiving damaged items due to the shipping process! If you receive the parcel under the damaged condition. Please contact us immediately at [email protected] or Tel: (662)930-7699, fax number (662) 939-0620  Please keep the damaged parcel as the former condition in order to accuse the fine from the purveyor.