Call US:

+6685 900 3980

Line ID: @tropicalife

email: [email protected]

Your Cart

กระบอกตวงแบบแก้ว (Graduated Cylinder) 10ml.

Loading...

กระบอกตวงแก้ว 10ml (GRADUATED CYLINDER)

Out of stock
SKU
G000322
฿200.00

กระบอกตวงใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับวัดปริมาตรของของเหลวที่มีอุณภูมิไม่สูงกว่าอุณภูมิของห้องปฏิบัติการ กระบอกตวงไม่สามารถใช้วัดของเหลวที่มีอุณภูมิสูงได้เนื่องจากอาจจะทำให้กระบอกตวงแตกได้


Graduated Cylinder is used for liquid measurement that is not higher than room temperature. It can’t also measure the high temperature as it may be broken.  

กระบอกตวงใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับวัดปริมาตรของของเหลวที่มีอุณภูมิไม่สูงกว่าอุณภูมิของห้องปฏิบัติการ กระบอกตวงไม่สามารถใช้วัดของเหลวที่มีอุณภูมิสูงได้เนื่องจากอาจจะทำให้กระบอกตวงแตกได้ กระบอกตวงจะบอกปริมาตรของของเหลวอย่างคร่าว ๆ ถ้าต้องการวัดปริมาตรที่แน่นอนต้องใช้อุปกรณ์วัดปริมาตรอื่นๆ เช่น ไพเพทหรือบิวเรท โดยปกติความผิดพลาดของกระบอกตวงเมื่อมีปริมาตรสูงสุดจะมีประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ กระบอกตวงขนาดเล็กใช้วัดปริมาตรได้ใกล้เคียงความจริงมากกว่ากระบอกตวงขนาดใหญ่


Graduated Cylinder just tells liquid measurement approximately. If you want the number, it needs to use other tools such as pipettes or burettes. Generally, the mistaken of the Graduated Cylinder, in the highest measurement, will be only 1%. However, the small Graduated Cylinder can tell the certain measurement more than the bigger one. 

More Information
ประเภทใช้งานสินค้าใช้ภายนอกเท่านั้น
ขนาด10 ml
น้ำหนักสินค้า (กิโลกรัม)0.050000
วิธีการใช้งานการอ่านปริมาตรของของเหลวในกระบอกตวงนั้นสามารถทำได้โดยการยกกระบอกตวงให้ตั้งตรงและให้ท้องน้ำอยู่ในระดับสายตา และอ่านค่าปริมาตร ณ จุดต่ำสุดของท้องน้ำ
Write Your Own Review
You're reviewing:กระบอกตวงแก้ว 10ml (GRADUATED CYLINDER)
Your Rating