Call US:

+6685 900 3980

Line ID: @tropicalife

email: [email protected]

Your Cart

แท่งแก้วคนสารละลาย ยาว 6 นิ้ว (Grass Rod)

Loading...

แท่งแก้วคนสารละลายยาว 8 นิ้ว (GLASS ROD)

In stock
SKU
PK01LST0006
฿45.00

แท่งแก้วใช้สำหรับคนสารละลายให้ผสมกันเป็นเนื้อเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ หรือใช้เมื่อจะเทสารละลายจากภาชนะหนึ่งลงในภาชนะอีกชนิดหนึ่ง โดยจะเทสารละลายให้ไหลไปตามแท่งแก้ว เพื่อป้องกันสารละลายหก

แท่งแก้วใช้สำหรับคนสารละลายให้ผสมกันเป็นเนื้อเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ หรือใช้เมื่อจะเทสารละลายจากภาชนะหนึ่งลงในภาชนะอีกชนิดหนึ่ง โดยจะเทสารละลายให้ไหลไปตามแท่งแก้ว เพื่อป้องกันสารละลายหก

ขนาดความยาว 8 นิ้ว


Grass Rod used for mixing solution homogeneously or pouring solution from the container to others by the Glass Rod in order to not spill out.

More Information
ประเภทใช้งานสินค้าใช้ภายนอกเท่านั้น
น้ำหนักสินค้า (กิโลกรัม)0.020000
ข้อควรระวังวัตถุที่แก้วระวังแตก
วิธีการใช้งาน

สำหรับคนสารละลายให้ผสมกันเป็นเนื้อเดียวกัน

Write Your Own Review
You're reviewing:แท่งแก้วคนสารละลายยาว 8 นิ้ว (GLASS ROD)
Your Rating