My descriptionCALL US! +66(2) 930-6799 E-mail: sales@buytropicalife.com

**Shipping and Return   For English, please scroll down**

วิธีการส่งสินค้า


บริษัทฯ ทำการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ทุกช่วงเช้าของวันอังคาร - วันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดราชกาล) โดยจะยืนยันวันที่จัดส่งสินค้ากลับทางระบบคำสั่งซื้อ หรือทางอีเมล์ให้ท่านทราบก่อนทุกครั้ง หากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งการชำระเงินก่อนเวลา 15.00 น. สินค้าจะถูกส่งในช่วงเช้าของวันถัดไป แต่หากเกินจากเวลาที่กำหนด ทางบริษัท ฯ ขออณุญาติจัดส่งสินค้าให้ท่านในช่วงเช้าของอีกวันถัดไปแทน ทางเราแนะนำให้ท่านแจ้งการชำระเงินที่หน้า "แจ้งการชำระเงิน" เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

• เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อจากท่านและได้รับการยืนยันการชำระค่าสินค้าแล้ว สินค้าของท่านจะถูกจัดส่งในช่วงเช้าของวันถัดไป เมื่อส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วจะแจ้งรหัสตรวจสอบพัสดุกลับอีกครั้ง ท่านสามารถเลือกการบริการจัดส่งได้จากหน้าเวปในหน้า Check Out ทางเราแนะนำให้ท่านเลือก (พัสดุลงทะเบียนหรือแบบด่วน EMS) ซึ่งจะมีรหัสตรวจสอบพัสดุสินค้าหรือ Tracking Number ให้ไว้ตรวจสอบในระหว่างจัดส่ง เพื่อติดตามสถาณะการส่งและเพื่อป้องกันการสูญหายของพัสดุ โดยสามารถตรวจสอบได้ที่หน้า "ติดตามคำสั่งซื้อ

• สินค้าของท่านจะถูกบรรจุในกล่องพัสดุของทางบริษัทฯ และมีการหีบห่ออย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการเสียหายหรือชำรุดของสินค้า แต่อย่างไรก็ตาม บางพัสดุอาจเกิดการชำรุดหรือเสียหายของสินค้าได้ เนื่องจากการขนส่งของไปรษณีย์ กรุณาติต่อบริษัทเพื่อแจ้งปัญหาทันทีที่ท่านได้รับสินค้าที่ชำรุด ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

 

วิธีการส่งสินค้า / รับสินค้า


ไปรษณีย์ไทย:      พัสดุธรรมดา 3-7 วัน / พัสดุลงทะเบียน 2-4 วัน /  พัสดุเร่งด่วน EMS  1-2 วัน        

บริษัทเอกชน:       ส่งในประเทศ 1-3 วัน

ต่างประเทศ:         FedEx / DHL / TNT หรืออย่างอื่น (ติดต่อกลับเพื่อตรวจสอบราคาค่าขนส่ง)

รับสินค้าเอง:         กรุณามารับที่บริษัท (ดูที่หน้าแผนที่)

ส่งสินค้าฟรี:          เมื่อซื้อสินค้าครบ 7,000 บาทขึ้นไป

สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 10 กิโลกรัมขึ้นไป  กรุณากรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อเช็คราคาค่าจัดส่งอีกทีคะ

**ชุดสินค้าจัดส่งภายนอกประเทศ :   เราจะติดต่อกับท่านทันทีที่ได้รับการสั่งซื้อสินค้า

 

มีปัญหาเกี่ยวกับสินค้า


• หลังจากลูกค้าแจ้งโอนค่าสินค้าเข้ามาเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆ

• ถ้าทางเราได้จัดส่งสินค้าที่ผิดไปให้ท่านหรือจัดส่งสินค้าไม่ครบ (ดูจากใบกำกับสินค้า) กรุณาแจ้งชื่อและเลขที่สั่งซื้อเพื่อติดต่อเปลี่ยน/คืนสินค้า และส่งสินค้านั้นคืนในสภาพเดิมปิดผนึก ภายใน 7 วันหลังจากได้รับของ ทางเราจะจัดการส่งสินค้าใหม่ให้ท่านฟรี !

• ได้รับสินค้าชำรุดหรือเสียหายระหว่างจัดส่ง! หากท่านได้รับพัสดุแต่พบว่าสิ่งของในนั้นเกิดชำรุดหรือเสียหาย กรุณาแจ้งมาทางเราทันทีโดยโทรมาที่เบอร์ (662)939-0619 , (662)939-1605 แฟ็กซ์ (662)939-0620 หรืออีเมล์มาที่ cs1.tropicalife@gmail.com โปรดถ่ายรูปและเก็บพัสดุที่เสียหายไว้ในสภาพเดิม เพื่อทำการฟ้องร้องค่าเสียหายกับผู้จัดส่งพัสดุต่อไป

About Us

Delivery Process


• When we get the order and confirmation of your payment, the goods will be sent by post in the morning or the next day. After sending your order, we will e-mail to inform you the tracking number for checking the status of the parcel. You will choose the method of delivery from our website on “Check Out Page.” However, we would recommend you to select (register post or EMS parcel) which has the tracking number to trace while delivering in order to protect lost items. Besides, you can check on "track order page". 

• Your items will be packed in the parcel and protected tightly to ensure that the goods will not be damaged. In the case that some parcel may be unexpectly damaged due to the shipping process. Please contact us and explain about the details of damaged items.  Contact: cs1.tropicalife@gmail.com for customer service

Delivery Process / Delivery Time


Thailand Post :           Normal Parcel 3-7 days / Registered Parcel 2-4 days / EMS Parcel 1-2 days        

Private Company :      Domestic Delivery 1-3 days

International :            FedEx / DHL / TNT or etc. Please send us e-mail for checking the best shipping cost.

Pick up at our location:    Please contact us for picking up schedule and location prior to your arrival. (Map is shown on our website)

Free Shipping :           Purchase to 7,000THB up.

For the items up to 10kgs:  please contact us to check the shipping cost.

** Items shipped internationally :  Please allow us to check the shipping cost and confirm us back. Then, you can proceed the extra shipping charge by credii card.

 

Problem of items


• If you receive any wrong item different from your performa invoice and need to exchange it for the right item, please advise us your name and order number in order to exchange the item. Please return the wrong item to us in the former unopened condition within 7 days after received. The right item will be delivered without any delivery charges.

• Receiving damaged items due to the shipping process! If you receive the parcel under the damaged condition. Please contact us immediately at cs1.tropicalife@gmail.com or Tel: (662)939-0619. (662) 939-1605, fax number (662) 939-0620  Please keep the damaged parcel as the former condition in order to accuse the fine from the purveyor.